Curs dissenyat per a treballar la matèria de modalitat de Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat.