Aquest és l'entorn virtual d'aprenentatge (EVA) per a la formació i informació sobre el Programa de Certificació de Llengües Estrangeres, especialitat d'anglès

Aquest curs està dissenya per a treballar els alumnes que pertanyen a l'Aula d'Aprenentatge Compartit (AAC).

Curs disseny amb l'objectiu de promoure la convivència escolar.