Curs disseny amb l'objectiu de promoure la convivència escolar.

Aquest curs està dissenya per a treballar els alumnes que pertanyen a l'Aula d'Aprenentatge Compartit (AAC).