Formació STEAM

Manual per anomenar cursos moodle de CF

Aquest document vol ser una eina per anomenar correctament els cursos de moodle a cicles formatius.


La nomenclatura hauria de seguir la següent metodologia (En tot cas posar un zero al davant dels mòduls/crèdits < 10):


El curs de què es tracta (1 o 2), el grup (A, B o C), el cicle (DOC) i el mòdul/crèdit de què es tracta:

1A_TES_M08 2A_EBE_M05 1B_PER_M11


  • Els cicles que només són d’un curs no cal especificar el número de curs i per tenir-los ben ordenats cal començar pel crèdit/mòdul: C03_CAI C07_CAI_A-B

  • Els cicles que només tenen un grup no cal especificar-lo: 1_DIE_M02 

  • Els mòduls que imparteix un mateix professor a tots els grups no cal especificar-ho: 1_FAR_M09

Quan les UF d’un mòdul s’imparteixen en diferents cursos s’ha d’especificar, així com si les UF d’un mòdul les imparteixen diferents professors: 1A_FAR_M05_UF1_UF2 1B_FAR_M05_UF1_UF2 2_FAR_M05_UF3


En aquest curs de moodle podreu disposar de grups per fer videoconferencies amb el BBB. Per crear una sala de videoconferència heu de fer una  incidència informàtica indicant:

  • Videoconferència que voleu crear
  • Persones que han de tenir accés (sols professorat FP)
  • Departament al qual pertany

Tindreu la vostra sala preparada en la major brevetat possible. 


PROJECTES STEAM

En aquest curs moodle, podeu el material elaborat pel professorat o altres recursos per impartir matèries en llengues estrangeres.