CURS AMB ELS CONTINGUTS ADDICIONAL SOBRE EL MÒDUL 4 DE FÀBRIQUES A REVESTIR.