Curs de recuperació de M01 de construccio

EIE (Empresa i Iniciativa Emprenedora)

El MP (Mòdul Professional) d'EiE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) consta de 66 hores i està format d'1 UF (Unitat Formativa)

Aquest MP el treballarem amb el Moodle.

La finalitat d'aquest MP és que sigueu capaços de crear-vos una empresa, sempre i quan sigui una empresa relacionada amb el vostre cicle formatiu. En el Moodle teniu exemples d'empreses i tots els pasos a seguir per poder-la constituir. No cal que sigui una empresa real, pot ser ficticia. En aquest MP, treballareu conceptes com que és l'entorn de l'empresa, les formes jurídiques, el marquetìng, que es el model canvas i per a que serveix, el pla financer....


CURS MOODLE FOL 1R PROJECTES D'EDIFICACIÓ